logo wh
دپارتمان
رسته

نمونه کارهای داده چین

کتاب غذاهای سمنان
نگارش، عکاسی و طراحی کتاب غذاهای سمنان
برند: شهرداری سمنان
مدت زمان انجام پروژه: یک ماه
دپارتمان: محتوا
طراحی وبسایت دو زبانه بهتاش سپاهان آریا
طراحی وبسایت شرکت بهتاش سپاهان آریا
طراحی وبسایت شرکت بهتاش سپاهان آریا
برند: بهتاش سپاهان آریا
مدت زمان انجام پروژه: یک ماه و نیم
ابزار مورد استفاده:
دپارتمان: وب سایت
طراحی وبسایت چند زبانه گردشگری هدیش تراول
طراحی وبسایت گردشگری چند زبانه هدیش تراول
طراحی وبسایت گردشگری چند زبانه هدیش تراول
برند: هدیش تراول
مدت زمان انجام پروژه: 1 ماه
ابزار مورد استفاده:
دپارتمان: وب سایت
لوگوی هدیش تراول
طراحی لوگوی وبسایت گردشگری هدیش تراول
طراحی لوگوی وبسایت گردشگری هدیش تراول
برند: گروه گردشگری هدیش تراول
مدت زمان انجام پروژه: 2 هفته
دپارتمان: طراحی لوگو
سئو وبسایت گردشگری
پروژه سئو گردشگری برای سایت ایران تراول
پروژه سئو گردشگری برای سایت ایران تراول
برند: ایران تراول
مدت زمان انجام پروژه: 2 سال
دپارتمان: سئو - محتوا
بهینه سازی وبسایت مدرسه فروش
بهینه سازی وبسایت مدرسه فروش اصفهان
بهینه سازی وبسایت مدرسه فروش اصفهان
برند: مدرسه فروش اصفهان
مدت زمان انجام پروژه: 3 هفته
تولید محتوای متنی برای وبسایت کوچینگ
تولید محتوای متنی و مقالات وبسایت کوچینگ
تولید محتوای متنی و مقالات وبسایت کوچینگ
برند: موسسه مهاجرتی کوچینگ
مدت زمان انجام پروژه: 14 ماه
دپارتمان: سئو - محتوا
koochingmig
پروژه سئو مهاجرت برای وب سایت کوچینگ
پروژه سئو مهاجرت برای وب سایت کوچینگ
برند: موسسه مهاجرتی کوچینگ
مدت زمان انجام پروژه: 14 ماه
دپارتمان: سئو - محتوا