logo wh

28 شهریور 1401

قیف فروش دوره آنلاین چیست؟

قیف فروش دوره اساساً مجموعه‌ای از مراحل بازاریابی است که برای هدایت بازدیدکنندگان وب‌سایت به سمت تصمیم خرید طراحی شده. قیف فروش اگرچه ممکن است

راهکارهای افزایش مشتریان دوره آنلاین

با آگاهی بیشتر دانش‌آموزان و روبه‌رشد بودن این صنعت، مشتریان دوره‌ آنلاین و مؤسسات آموزشی آنلاین به دنبال یک تجربه بی‌عیب‌ونقص و تعاملی هستند. اولین